Jag vet en 3-årig hopp häst quite easy i andra led.något hoppigt i första led….. inriden snäll och okomplicerad…50 000 …inte så stor växer lite till 160+